Welkom
A Throne in Brussels

Vlaanderen moet een volwaardige, soevereine lidstaat worden van het toekomstige confederale Europa. In het driemaandelijkse tijdschrift Secessie bezinnen wij ons over de beste strategie om dit doel te bereiken en wij onderzoeken hoe wij de democratie in het soevereine Vlaanderen kunnen optimaliseren door de bevolking direct te laten participeren in de politieke besluitvorming.

Vlaanderen zal een vrij land zijn waar de mensen het voor het zeggen hebben, en niet het hof, de vakbonden, de bureaucratie, de partijbesturen. Wij willen terug aanknopen bij ons grootse verleden, toen Vlaanderen de bakermat was van de directe democratie in Europa.

Op deze webstek vindt u de inhoud van het huidige en ook van alle reeds verschenen nummers van Secessie.

Dr. Alexandra Colen
Leeuw